Author: adellhanes89

Vårtborttagning med laser Laserborttagning av vårtor har använts relativt nyligen – för drygt 10 år sedan. Tidigare användes metoder för kirurgiskt avlägsnande, kemiskt avlägsnande och avlägsnande. För korrekt val av borttagningsmetod är det viktigt att förstå arten av förekomsten av vårtor och se till att kontakta experterna . I synnerhet en av de många kända typerna av humant papillomvirus (HPV). Viruset gör att det översta lagret av huden växer snabbt och bildar en vårta eller ett kluster av vårtor. Det finns många typer av vårtor. De flesta av dem anses vara ofarliga, men vårtor anses vara smittsamma. Under behandlingen försvinner…

Read More